Dzisiaj jest poniedziałek, 22/07/2024

Dzisiaj są imieniny: Marii, Magdaleny

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Zarejestruj się!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rejestracji konta w internetowym serwisie Urzędu Miasta Terespol (Ad.7.1)

Wyrażam zgodę na przesyłanie na wskazany przeze mnie adres e-mail wiadomości typu newsletter. (Ad.7.2)

Wyrażam zgodę na przesyłanie na wskazany przeze mnie adres e-mail i podany numer telefonu (sms), wiadomości z systemu informowania i ostrzegania. (7.3)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zapisu do newslettera, przez Administratora danych osobowych, tj. Burmistrza Miasta Terespol, w celach wysyłania elektronicznego newslettera – aktualności ze strony internetowej oficjalnego portalu Miasta Terespol https://terespol.pl/.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zapisu do systemu informowania i ostrzegania przez Administratora danych osobowych, tj. Burmistrza Miasta Terespol, w celach wysyłania elektronicznych informacji i ostrzeżeń.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Burmistrz Miasta Terespol z siedzibą przy ul. Czerwonego Krzyża 26, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
- adres e-mail,
- Imię i Nazwisko,
- adres zamieszkania.
- nr telefonu,
Dane te są pozyskane w wyniku przeprowadzonych korespondencji z naszym Urzędem Gminy Miasta Terespol poprzez formularze kontaktowe lub poprzez rejestrację w Bezpłatnym Systemie Informowania i Ostrzegania, newsletter z dniem przeprowadzenia w/w czynności.
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Burmistrz Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol
2. Administrator wyznaczył Panią Agnieszkę Łukasiak na Inspektora Ochrony Danych , z którym można się kontaktować pocztą elektroniczną: um@terespol.pl lub telefonicznie 83-375-20-36
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
4.Bumristrz Miasta Terespol nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji oferowanych usług.
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wycofania zgody,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informujemy również, że:
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.