Dzisiaj jest poniedziałek, 25/09/2023

Dzisiaj są imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Dokonano zrzutu nieczystości płynnych ropopochodnych !

W dniu 7 czerwca pewna ilość substancji ropopochodnych, która dostała się do kanalizacji deszczowej, dostała się również do kanalizacji sanitarnej. Cała ilość zanieczyszczeń została zatrzymana w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Od momentu skażenia sytuacja jest monitorowana i nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców i odbiornika ścieków. O zdarzeniu poinformowano Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Policję.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 6 czerwca 2023 roku do kanalizacji deszczowej umiejscowionej w ulicy Czerwonego Krzyża w okolicy skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego z samochodu asenizacyjnego należącego do prywatnego przedsiębiorstwa dokonano zrzutu nieczystości płynnych ropopochodnych. Nieczystości siecią kanalizacji deszczowej dostały się do rowu R1 należącego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zanieczyszczając będącą w nim wodę. Wczoraj wieczorem Państwowa Straż Pożarna wraz z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej odseparowali część zanieczyszczeń. W dniu dzisiejszym tj. 7 czerwca br. dzięki współpracy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Urzędu Miasta Terespol i Straży Granicznej sprawca zanieczyszczenia został zatrzymany. Jednocześnie informuję, że zanieczyszczona została wyłącznie woda w rowie melioracyjnym, sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w Terespolu jest całkowicie bezpieczna.

GALERIA